0Item(s)
0 0

Membina Kedai Online

Product Code EL2001
Product Name: Membina Kedai Online
Category: Tamsir Marhaban
Date Created: January 23, 2019 10:42:57 AM
Original Price: MYR 10.00
After Discount: MYR 5.00

Membina Kedai Online

Buku ini bagi memberi tunjuk ajar secara khusus bagaimana Membina Kedai Online. Ia dapat membantu pengguna terutamanya peniaga, usahawan, syarikat atau individu meningkatkan perniagaan dengan menggunakan teknologi masa kini.

Pembelajaran bermula dari setup sistem, membuka kedai, mengurus produk, proses jual beli dan pemasaran. Penyediaan gambarajah yang disediakan memudahkan pengguna lebih memahami. Di pengakhiran buku ini penulis mengharapkan pengguna dapat menghasilkan suatu projek iaitu Kedai Online yang dapat membantu dari segi pekerjaan harian dan juga kegunaan dalam perniagaan internet.

Di samping itu, ia dapat memberi impak yang besar dalam kemahiran setiap pengguna dalam mencapai cita-citanya sebagai usahawan digital.